Holckenhavn

Holckenhavn er en dansk herregård, der ligger ved Holckenhavn Fjord lidt syd for Nyborg. Dele af Holckenhavn slottet er inspireret af italiensk renæssance, mens senere partier er opført i hollandsk renæssancestil.

Holckenhavn Slottet kan dateres til 1579, da det hed Ulfeldtsholm og tilhørte slægten Ulfeldt. Ellen Marsvin købte det i 1616, og hun omdøbte det til Ellensborg. Hun udvidede snart med to fløje og et kapel, der er kendt for sine fornemme billedskærerarbejder. Ellen Marsvin var mor til Kirsten Munk, der var gift med Christian 4., til hun faldt i unåde pga. utroskab og selv forlod kongen.

Holckenhavn Slot

Holckenhavn Slot

Efter fru Kirstens død i 1658 tilfaldt slottet deres datter Leonora Christina. Hun og hendes mand var da i færd med at gennemføre et svensk felttog i Danmark. Ægteparret Ulfeldt fik lov at opholde sig på Ellensborg (efter at have siddet fængslet uden dom på Hammershus) – og da de forlod landet, blev deres sidste besiddelse, Ellensborg, konfiskeret.

Holckenhavn Slottet stod nu tomt nogle år, men i 1672 blev det givet til kommandanten på Kronborg, Eiler baron Holck, der oprettede baroniet Holckenhavn. Siden har det tilhørt familien Holck, efter hvilken det har fået sit navn. Den nuværende ejer er Christina Holck, der anvender slottet til konferencer og andre private arrangementer.

Baroniet Holckenhavn

Baroniet Holckenhavn

Baroniet Holckenhavn blev oprettet, da det tidligere gods ved Nyborg Fjord , der tidligere havde heddet Kogsbølle, Ellensborg og Nygård, ved Patent af 1672 27. marts med et tilliggende på omkring 849 tønder hartkorn blev overdraget til kommandanten på ...
Christina Hou Holck

Christina Hou Holck

Christina Hou Holck, født baronesse Holck (født 22. november 1973 i Nyborg) er en dansk adelskvinde, godsejer og erhvervsleder. Hun er ældste datter af baronparret Liselotte og Iver Holck, voksede op på gården Konradslund og gik derfor i folkeskolen i Vi...

Eiler lensbaron Holck

Eiler lensbaron Holck (4. juni 1627 – 28. juni 1696) var en dansk baron. Eiler Holck blev som ung uddannet i fremmed krigstjeneste, men var i dansk tjeneste under svenskekrigene, hvor han efter sin ven Ulrik Christian Gyldenløves død i 1658 blev udn...